Byt vatten regelbundet. Har du många fiskar i akvariet bildas det en hel del avfallsprodukter. Bästa lösningen är att regelbundet byta ut en del av vattnet, en tredjedel var 10-14 dag är en bra regel.

Köp ett bra vattentest så att du regelbundet kan testa vattnets pH, nitrit och nitrat värden.

Byt akvariets lysrör med ungefär 18 månaders mellanrum. Du måste ha ett bra ljus för att fiskar och framför allt växter ska trivas. Det är inte tillräckligt att lysröret lyser, det skall också vara ett effektivt ljus.

Om du har för grov sand trivs inte dina växter. Välj sand med en kornstorlek mellan en och fyra millimeter. Använd inte krossad sand, den skadar fiskarnas mun.

1 [2] 3
info
utbud
om affären
allmänna akvarietips
länkar